Browsed by
Kategoria: Uncategorized

Pitkään odotettu HSL-lauttayhteys Kruunuvuorenrannasta on suunniteltu alkamaan 1.5.2023.

Pitkään odotettu HSL-lauttayhteys Kruunuvuorenrannasta on suunniteltu alkamaan 1.5.2023.

Pitkään odotettu ympärivuotinen lauttayhteys Kruunuvuorenrannasta kantakaupunkiin alkaa suunnitelmien mukaan 1.5.2023. Helsingin kaupunki on varannut vuoden 2023 talousarviossa miljoona euroa Kruunuvuorenrannan ja kantakaupungin väliseen HSL-lipulla toimivaan lauttayhteyteen. Tämä miljoona euroa on jyvitetty lauttaliikenteen liikennöintikuluihin. Kaupunkiympäristön toimialalla on erikseen varoja suoraan lauttayhteyteen liittyviin infra- ja rakennuskuluihin kantakaupungin ja Kruunuvuorenrannan lauttalaiturien läheisyydessä.

Lauttayhteys parantaa Kruunuvuorenrannan alueen saavutettavuutta huomattavasti ja on erittäin tärkeä ja tarpeellinen kulkuyhteys alueen asukkaille. Houkutteleva asuinalue kasvaa kovaa vauhtia ja bussin perinteistä maareittiä Herttoniemeen hidastavat useat tarpeelliset, mutta kulkua vaikeuttavat työmaat. On selvää, että alueen kasvaessa myös joukkoliikennemäärät tulevat kasvamaan. Lautta on todella kaivattu helpotus. Jokainen alueella asuva tietää, kuinka täynnä bussit ovat, vaikka niitä kulkee ruuhka-aikoina runsaasti.

Lauttayhteys mahdollistaa Laajasalon alueen virkistyskäytön kantakaupungin asukkaille eli odotettavissa on liikennöintiä myös toiseen suuntaan. Alueella toimiva Kruunuvuorenrannan taloyhtiöt -yhdistys on keskustellut kaupungin kanssa alustavasti mahdollisuudesta rakentaa Kruunuvuorenrantaan Lux-Helsinki -tapahtumakohde seuraavaan Lux-tapahtumaan. Öljysäiliön ympärille suunnitellaan tulevaksi kesäksi myös kirpputoria samaan tapaan kuin viime kesänä sekä uutena tapahtumana syksylle omia venetsialaisia.

Tammikuussa 2023 on edennyt lauttaliikenteen kilpailutus, josta vastaa Suomenlinnan Liikenne Oy Kaupunkiliikenne Oy:n valtuuttamana. Lauttaliikenteen hankintailmoitus on julkaistu 7.1. Kilpailutus tehdään yhteisesti Suomenlinnan ja Kruunuvuorenrannan lauttaliikenteiden osalta neuvottelumenettelynä.

Kaupungin tavoitteena on edelleen aloittaa liikennöinti toukokuun 1. päivä, mikä on aivan mahdollista. Kilpailutuksen ja hankintapäätöksen jälkeen on vielä noin kuukausi aikaa kaupungin ja lauttaliikenteen järjestäjän yhteiseen vuoropuheluun, jossa hiotaan aikatauluja ja muita lauttaliikenteen yksityiskohtia. Kesäajan lauttaliikenne on helppo rakentaa, mutta jääaikaan kulkeminen vaatii vielä erityistoimenpiteitä olosuhteiden takia. Olen kuullut, että jäissäkulkukelpoista tähän lauttaliikenteeseen kelpaavaa kalustoa on olemassa rajoitetusti.

Lauttayhteyden laituri kantakaupungin puolella tulee näillä näkymin olemaan Meritullintori Aleksanterinkadun päässä. Kruunuvuorenrannan ja Meritullitorin väliä kulkisi siis todennäköisesti yksi lautta, joten noin 20 minuutin pituisella lauttamatkalla vuoroväli tulisi olemaan noin 1 h. Mielestäni lautan tulisi kulkea aamuvarhaisesta (esim. klo 6.00) iltamyöhään asti (esim. klo 23.00). Tämä mahdollistaisi sujuvan työmatkaliikenteen molempiin suuntiin. Kun lauttayhteys alkaa, Kruunuvuorenrannan lauttalaiturin yhteyteen tarvitaan sadekatos tai muu katettu odotusalue.

Kaikki Krunkun lauttaliikenteeseen liittyvät yksityiskohdat selviävät kevään aikana. Kirjoitan niistä, kun saan lisätietoa. Kaupunki on luvannut myös tiedottaa asiasta, kun uutta kerrottavaa on. Toukokuuta odotellessa!

Lautta kesällä 2022
Kruunuvuorenrannan lauttayhteys toimintaan 2023!

Kruunuvuorenrannan lauttayhteys toimintaan 2023!

Iloisia uutisia Helsingin kaupungin budjettineuvotteluiden infotilaisuudesta: Kaupunkiympäristön toimialalle osoitetaan 1 miljoonaa euroa Kruunuvuoren lauttaliikenteen järjestämiseen.

Tämä tarkoittaa sitä, että juhannuksen alla kaupunginhallituksen linjaama päätös lauttaliikenteen aloittamisesta Kruunuvuorenrannan ja kantakaupungin välillä on saanut rahoituksen kaupungin ensi vuoden talousarviosta.

Ensi vuoden aikana Kruunuvuorenrannan ja kantakaupungin välillä alkaa jatkuva lauttayhteys, joka on toiminnassa ympäri vuoden ainakin Kruunusiltojen valmistumiseen asti. Tämä on todella merkittävä ja tarpeellinen uudistus Helsingin nopeimmin kasvavalle asuinalueelle.

Lauttayhteyden suunnittelutyö on ollut kaupungilla jo muutaman kuukauden käynnissä. Kaupunki valmisteli alkusyksyn aikana toimintamalliehdotuksen väliaikaisen lauttapalvelun käynnistämiseksi. Kuulemani mukaan kaupunki hyödynsi valmistelutyössä kahden viime kesän lauttayhteyden käyttäjämääriä. Nyt kun rahoitus on varmistunut, kilpailutus toiminnan järjestämisestä voi alkaa. Viimeisimpien tietojen mukaan lautta voisi aloittaa toiminnan toukokuussa 2023 avovesikauden alussa.

Aiemmin tässä kuussa järjestetty Kruunuvuorenrannan alueen kehittämistä koskeva asukas- ja keskustelutilaisuus oli menestys. Paikalla oli noin 50 osallistujaa. Kaupungin virkahenkilöiden valmistelevat informatiiviset esityskalvot asukastilaisuudesta löytyvät blogin lopusta. Kalvoista löytyy esimerkiksi tieto, että osallistuvan budjetoinnin rahoilla suunnitellaan talviuintipaikkaa Säiliö 468 läheisyyteen ja että väliaikaisen K-Kaupan viereen on mahdollista sijoittaa kahvilakontti!

Ei kannata lopettaa sitä, mikä toimii – lauttayhteyden tulee jatkua syyskauden ajan

Ei kannata lopettaa sitä, mikä toimii – lauttayhteyden tulee jatkua syyskauden ajan

Kruunuvuorenrannan ja Kauppatorin välinen lauttayhteys on ollut toiminnassa kesän ajan. Yhteys on ollut erittäin toimiva ja helpottanut tuhansien alueen asukkaiden työ- ja vapaa-ajan kulkemista. Kruunuvuorenrannan alueelle on muuttanut paljon uusia asukkaita ja Koirasaarentien ja Laajasalontien liikenneremontit vaikeuttavat kulkemista alueella.

JT-linen ja kaupungin välinen lauttasopimus on päättymässä elokuun lopussa. Kaupungin tulee pikaisesti sopia lauttayhteyden järjestäjän kanssa yhteyden jatkosta elokuun jälkeenkin, jotta ”lautta-ajaton” aika jäisi alueella mahdollisimman lyhyeksi. Ei kannata lopettaa sitä, mikä toimii.

Asialla on kiire, koska lauttayhteyden sopimus päättyy jo muutaman viikon kuluttua. Kaupungilla olisi nyt mahdollisuus osoittaa ketteryyttä, jolla aidosti helpotetaan Kruunuvuorenrannan alueen asukkaiden kulkuyhteyksiä jo toiminnassa olevan lauttayhteyden jatkamisella. Kaupunki voisi tarjota yhteyden toteuttajalle esimerkiksi tappiopuskuria tai muita porkkanoita, joilla toimiva yhteys saataisiin pidettyä auki, mikäli yhteyden kannattavuus osoittautuisikin heikommaksi kuin aiemmin kesällä.

Kaupunginhallitus linjasi juhannuksen alla, että Kruunuvuorenrannan ja keskustan välinen lauttayhteys toteutetaan ensi vuonna HSL-yhteytenä. Suunnittelutyöt alkavat nyt elokuussa. En usko, että nyt voimassa olevan lauttaliikenteen jatkaminen syyskaudella muutamalla kuukaudella ennen HSL-yhteyden alkamista olisi kaupungille kustannuskysymys, kun lauttayhteydelle on laaja poliittinen tuki taustalla. Tämä olisi kertaluonteinen investointi kaupungin uuden alueen liikenneyhteyksiin ja erityisesti työmatkaliikenteen helpottamiseksi. 

Lauttayhteydestä myönteinen päätös!

Lauttayhteydestä myönteinen päätös!

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli tällä viikolla Kruunuvuorenrannan lauttayhteyttä. Kaupunginhallituksen päätöksen myötä Kruunuvuorenrannasta alkaa ensi vuonna (2023) HSL-vetoinen lauttayhteys kaupunkiin. Lauttayhteys toimii ainakin Kruunusiltojen valmistumiseen asti. Huraa!

Lauttayhteyden alkaminen ensi vuonna HSL:n lipulla on erittäin positiivinen uutinen koko Laajasalon alueen asukkaille.

Lauttayhteys parantaa Kruunuvuorenrannan ja koko Laajasalon alueen kulkuyhteyksiä huomattavasti ja keventää bussiyhteyden kuormitusta. Tänä ja viime vuonna toimineet lauttayhteydet eivät ole olleet julkisen liikenteen piirissä, joten nyt tehty päätös mahdollistaa lauttayhteyden käytön entistä suuremmalle määrälle asukkaita.

Kruunuvuorenrannan alueelle muuttaa joka kuukausi valtavasti uusia asukkaita ja jo nyt aamuisin bussilinjat ovat varsin tukossa. Laajasalontien remontti hidasta jokapäiväistä kulkemista entisestään ja metroyhteys on ollut pelkästään viimeisen vuoden aikana useamman kerran poikki. Nyt alueelta aukeaa toinen julkisen liikenteen reitti Kruunuvuorenrannasta keskustaan ja siitä eteenpäin.

Päätös lauttayhteyden alkamisesta kaupunginhallituksessa oli lähes yksimielinen, vain yksi perussuomalainen äänesti asiaa vastaan. Lauttayhteydellä on siis merkittävä poliittinen tuki taustalla. Olen iloinen, että kaupunginhallituksesta löytyi viisautta lähteä toteuttamaan tätä vaihtoehtoista toteuttamisesta sähkölauttahankkeen kaatumisen jälkeen. Olin itse yhteydessä asiasta useampaan poliitikkoon ja myös mediaan.

Kaupunginhallituksen päätös:
”Käynnistetään ympärivuotinen HSL-lipuilla toimiva lauttaliikenne Kruunuvuorenrantaan vuonna 2023. Kysyntää ja tarvetta arvioidaan liikennöinnin aikana ja liikennöintiä jatketaan enintään Kruunusiltojen valmistumiseen asti. Selvitetään mahdollisuus hyödyntää Suomenlinnan liikenteessä käytettävää kalustoa jääkauden liikenteessä ja suositaan päästötöntä kalustoa sulan kauden aikana.”

Lauttayhteyden tarkempi suunnittelu alkaa ymmärtääkseni heti kesälomien jälkeen. Nyt tehty päätös oli strateginen eli päätös ei määritä esimerkiksi lähtöaikoja, lauttamallia, laituri-infraa tai muita lauttayhteyden yksityiskohtia. Näiden suunnittelussa ja rakentamisessa on tärkeää tuoda esiin alueen asukkaiden näkökulmia ja toiveita.

Nyt kun on saatu lauttayhteyden alkamisesta positiivinen periaatepäätös niin eiköhän hoideta asia loppuun asti kunnolla!

Kesän 2023 lauttayhteys kaupunginhallitukseen uudelleenarvioitavaksi

Kesän 2023 lauttayhteys kaupunginhallitukseen uudelleenarvioitavaksi

Hieman sumuisia uutisia kuuluu kaupungilta vuoden 2023 Kruunuvuorenrannan lauttasuunnitelmista. Kuulemani mukaan kesälle 2023 suunniteltu sähkölauttayhteys on menossa uudelleenarvioitavaksi kaupunginhallitukseen lähiaikoina.

Mikäli olen ymmärtänyt oikein, lautan käyttäjämäärien skenaariotyössä on havaittu, että lautan käyttäjämäärät tippuisivat merkittävästi Kruunusiltojen valmistumisen jälkeen ja tämä nähtäisiin ongelmana lauttayhteyden toteuttamiselle kaupungin itse hankkimilla sähkölautoilla.

Kaupungilla siis harkitaan, kannattaako rakennuttaa sähkökäyttöisiä lauttoja, mikäli niiden käyttäjämäärät laskisivat merkittävästi Kruunusiltojen valmistumisen jälkeen.

Mielestäni on ollut aivan alusta asti selvää, että lautan matkustajamäärät laskevat Kruunusiltojen rakentamisen jälkeen – ovathan sillat aivan massiivinen parannus ja helpotus alueen kulkuyhteyksiin. Sähkölauttoja voisi toki käyttää ja pilotoida myös muualla esimerkiksi Jätkäsaaressa, Lauttasaaressa tai vaikka Kalasataman alueella.

Nyt esiin tulleet huolet eivät silti tarkoita, etteikö lauttayhteyttä pitäisi toteuttaa jo vuonna 2023 kaupungin toimesta. Ennen Kruunusiltojen valmistumista lauttayhteydelle on aivan merkittävä kysyntä ja tarve alueella. Kaupunki on myös sitoutunut lauttayhteyden toteuttamiseen jo aiemmin, eikä sovitusta tule livetä. Kaupungin aiempien arvioiden mukaan matkustajia Kruunuvuorenrannan ja keskustan välisellä linjalla voisi olla vuonna 2023 jo 1500 matkustajan verran joka päivä.

Olen viestinyt useammalle kaupunginhallituksen jäsenelle ja kaupungille, että olennaista on, että

1. lauttayhteys alkaa vuonna 2023,
2. lauttayhteys on ympärivuotinen
eli kesät talvet käytössä ja
3. yhteys on HSL-vetoinen
eli kohtuuhintainen.

Kulkeeko Kruunuvuorenrannasta kaupunkiin kaupungin itse rakentama sähkölautta vai jokin muu lautta ei ole ainakaan minulle niin merkittävää, kunhan lautta kulkee.

Keskeistä on, että kaupunki ei päätä lopettaa lauttayhteyden rakentamista vuodelle 2023, vaan päättää toteuttaa lauttayhteyden toisella tavalla. Toivottavasti kaupungin päättäjillä riittää viisautta nähdä lauttayhteyden merkitys kasvavan Kruunuvuorenrannan ja koko Laajasalon alueen kulkuyhteyksille.

Lauttaliikenne Kruunuvuorenrannan ja Kauppatorin välillä alkaa taas!

Lauttaliikenne Kruunuvuorenrannan ja Kauppatorin välillä alkaa taas!

Huomenna 1.6. se alkaa klo 7.00, nimittäin kesän lauttaliikenne Kruunuvuorenrannan ja Kauppatorin välillä! Huraa! Tätä on odotettu!

Aikataulu löytyy JT-Linen sivuilta ja sen voi lukea myös tästä alta:

Kuvakaappaus aikataulusta JT-Linen sivuilta.
*-merkittyjä vuoroja ei liikennöidä lauantaisin ja sunnuntaisin
V-merkityillä vuoroilla pääsee Kauppatorilta Vasikkasaareen ajalla 1.6.-14.8.2022: alus pysähtyy ensin Kruunuvuorenrannassa ja jatkaa sen jälkeen Vasikkasaareen

Lauttayhteys helpottaa matkustamista Kruunuvuorenrannasta ja Laajasalosta kaupunkiin päin koko kesän ajan. Lauttayhteys kestää suuntaansa vain noin vartin ja se nopeuttaa monen työmatkaa ja kulkemista usealla tunnilla viikossa. Viime kesän kokemukset lautasta olivat ainoastaan positiivisia.

Vesireitti toimii myös varareittinä, mikäli metroreitti ei ole syystä tai toisesta käytössä. Näin on käynyt muutaman kerran viimeisen vuoden aikana.

Lauttayhteyttä liikennöi JT-Line. Sama yritys toteutti viime kesänä HelsinkiBiennaalin lauttayhteyden eli toimija on monelle ennestään tuttu. Lähtö- ja paluuaikataulut ovat alueen asukkaiden kannalta erinomaiset: useampi lähtö päivittäin molempiin suuntiin.

Nyt on tärkeää, että mahdollisimman moni käyttää pitkään odotettua lauttayhteyttä, jotta se on yrittäjille kannattavaa. Ei muuta kuin päiväkahville Kauppatorille!

Lauttaliikenne Kruunuvuorenrannasta kesällä 2022

Lauttaliikenne Kruunuvuorenrannasta kesällä 2022

JT-line ilmoitti tänään 5.5. aloittavansa kesällä 2022 lauttaliikenteen Kruunuvuorenrannan, Vasikkasaaren ja Kauppatorin välillä. JT-line voitti Vasikkasaaren liikennöintikilpailutuksen ja tavoitteena on, että liikennöinti alkaisi toukokuun viimeisellä viikolla. Huraa, hieno juttu!

JT-linen päätös rakentaa kilpailutuksen pohjalta yhteys Kauppatorille on erittäin myönteinen asia. Kruunuvuorenrannan asukkaita yhteys palvelee erinomaisesti ja se mahdollistaa nopean vesiyhteyden kantakaupunkiin sekä Vasikkasaaren lähiluontoon.

Viime vuoden kokemuksien perusteella yhteys kantakaupunkiin on tarpeellinen ja varsin suosittu yhteys. Lisäksi Kruunuvuorenrannan asukasmäärä on viime kesästä kasvanut ja alueelle on tullut lisää palveluita. Tulevaisuutta ajatellen matkustajamäärät ovat ainoastaan kasvamaan päin.

Nyt ilmoitettu yhteys on ainakin toistaiseksi täysin markkinavetoinen. Kaupungilla on vielä auki omat tarkat suunnitelmat erityisesti lauttavetoisen työmatkaliikenteen mahdollistamiseksi Kruunuvuorenrannan ja kantakaupungin välillä. Asiaa käsitellään seuraavan kerran kaupungin toimesta toukokuun puolivälissä.

Olen ollut viikoittain yhteydessä kaupunkiin ja toivonut lauttaliikenteen edistämistä tämän kesän osalta ripeästi. Viimeksi asiaa käsiteltiin aloitteestani kaupungin kanssa 22.3. asukastilaisuudessa. Asia on ollut esillä myös aiemmin, tein asiasta kuntalaisaloitteen viime syksynä ja kirjoitin asiasta lehteen.

Käymieni taustakeskusteluiden mukaan kaupungin ideana olisi mahdollistaa muutamia aamu- ja iltalähtöjä tukemaan työmatkaliikennettä Kruunuvuorenrannasta kaupunkiin ja takaisin. Nyt suunnitellut JT-linen lähdöt ovat todennäköisesti pääsääntöisesti päivälähtöjä, jotka nekin erittäin tervetulleita, mutta niiden hyödyntäminen varhain aamulla työmatkaliikenteessä voi olla hankalaa. Näistä lisävuoroista odotetaan päätöksiä vielä toukokuun aikana.

Uusia päätöksiä ja lauttayhteyden alkamista odotellessa voi iloisin mielin nauttia kevätauringosta ja muistella viime kesän lauttamatkoja!

Lauttamatka kesällä 2021
Uimahalli Kruunuvuorenrantaan

Uimahalli Kruunuvuorenrantaan

Kirjoitin Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksen uimahallin rakentamisesta Kruunuvuorenrantaan. Olen saanut useita positiivisia yhteydenottoja ehdotuksestani mielipidekirjoituksen julkaisun jälkeen. Jos ei ehdota ja esitä rohkeasti, asioita ei myöskään tapahdu.

Laajasalon alueella on toivottu jo pitkään omaa julkista uimahallia. Alueen asukasmäärän kasvaessa myös palvelutarpeet kasvavat. Alueella asuu paljon lapsiperheitä, ikäihmisiä ja kuntoilevaa väkeä, joille uimahalli on todella tärkeä lähipalvelu. Pelkästään Kruunuvuorenrannan alueella tulee asumaan vuoteen 2030 mennessä 13 500 asukasta. Kruunusiltojen myötä alue on helposti saavutettavissa myös kantakaupungin suunnasta.

Kruunuvuorenrannan merellisen sijainnin takia alue olisi idyllinen kohde uudelle uimahallille. Alue antaa hyvät puitteet rakentaa moderni uimahalli, jossa myös uinti merivedessä on mahdollista.

Mikäli sopivaa tonttia ei löytyisi Kruunuvuorenrannan alueelta, voidaan uimahalli suunnitella ja rakentaa myös esimerkiksi Laajasalon urheilupuiston yhteyteen. Toinen vaihtoehto on liittää uima-altaat alueelle suunniteltujen rantasaunojen yhteyteen. Tällöin kyse olisi hieman Allas Sea Poolin kaltaisesta vaihtoehdosta.

Keskeistä tällä hetkellä se, että uimahalli-idealle löytyy kannattajia ja sitä viedään eteenpäin kaupungille alueen asukkaiden toiveena. Olen huomannut, että Kruunuvuorenrannan asukkailla ei ole vielä selkeää kokonaisvisiota alueen tarpeista ja toimintamallia siitä, miten erilaisia kehitysideoita ja toiveita tulisi tehdä ja viedä eteenpäin kaupungille.

Uimahalli-idean eteenpäin vieminen voisi olla Kruunuvuorenrannan alueen asukkaita yhdistävä ankkuritavoite ja näyttää esimerkkinä, että asukkaiden toiveilla ja visioilla on merkitystä myös aluetta suunniteltaessa ja rakentaessa.

Lauttaliikenne Kruunuvuorenrannasta toimintaan jo keväällä 2022!

Lauttaliikenne Kruunuvuorenrannasta toimintaan jo keväällä 2022!

Olen tehnyt kuntalaisaloitteen Kruunuvuorenrannan lauttaliikenteen toteuttamisesta jo keväästä 2022 alkaen. Tätä kirjoittaessa jo yli 400 kaupunkilaista on käynyt allekirjoittamassa aloitteen! Käy sinäkin! 🙂

Kirjoitin asiasta myös mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin, joka julkaistiin sunnuntaina 3.10.

Mielestäni Helsingin kaupungin tulee kilpailuttaa syksyllä 2021 yksityinen lauttaliikenteen toteuttaja Kruunuvuorenrannasta kaupunkiin niin, että lauttaliikenne on toiminnassa jo keväästä 2022 alkaen.

Kaupunki on tiedostanut Kruunuvuorenrannan ja keskustan välisen lauttayhteyden tarpeen, mutta aloittamassa HSL-vetoista liikennöintiä vasta aikaisintaan kesällä 2023. Lauttaliikennettä tarvitaan kuitenkin jo aiemmin. Säännöllisesti kulkeva lautta parantaa huomattavasti Kruunuvuorenrantaan rakentuvan asuinalueen asukkaiden liikenneyhteyksiä.

Merellisen Helsingin kehittäminen ja laajentaminen esimerkiksi uusilla yhteyksillä on yksi Helsingin kaupungin keskeisistä prioriteeteistä. Lauttayhteys keventää Kruunuvuorenrannan ja koko Laajasalon ylikuormittunutta bussi- ja metroyhteyttä. Parhaillaan käynnissä oleva Laajasalontien remontti hidastaa entisestään alueen asukkaiden kulkemista kaupunkiin.

Kaupungin pääperiaatteena vesijoukkoliikenteen järjestämisessä on ollut, että vesiliikenteen palvelujen tulee muodostua markkinaehtoisesti. Markkinaehtoinen liikenne toimii pelkillä asiakastuloilla ilman kaupungin maksamaa julkista tukea.

Kaupungin valmistelu ja jo todettu tahtotila vuonna 2023 alkavasta lauttayhteydestä ja sen tarpeesta antaa mahdollisuuden poiketa edellä mainitusta periaatteesta. Tuettua liikennettä on linjalle tulossa joka tapauksessa eli kyse on yhteyden aloituksen aikaistamista toisella palveluntarjoajalla.

Kesän 2021 kokemukset Kruunuvuorenrannan ja kaupungin välisestä lauttaliikenteestä olivat positiivisia. JT-line, MS/Julia ja MS/Lotta mahdollistivat päivittäin lauttayhteydet keskustaan, mutta yhteydet päättyvät elokuussa. Lauttayhteyden mahdollistaminen jo keväällä 2022 tukee kesällä 2023 alkavaa HSL-lauttaliikennettä.

Lauttaliikenteen tulee olla subventoitua niin ettei lauttayhteyden käyttäminen ole matkustajille liian kallis. Vertailukohtana on syytä pitää HSL:n hintoja. Paras tapa toteuttaa yhteys on HSL-matkakortti tai muu tuettu järjestelmä.

Tulevan lauttayhteyden tulee mahdollistaa päivittäinen työ- ja vapaa-ajan liikenne Kruunuvuorenrannan ja kaupungin välillä. Vuoroja tulisi olla aamusta iltaan asti esimerkiksi kahden tunnin välein. Lauttayhteys mahdollistaa nopean kulun kaupunkiin sekä vastavuoroisesti tuo Kruunuvuorenrannan luonnon ja palvelut muille helsinkiläisille helposti saavutettavaksi.

Tekemäni kuntalaisaloite ei määritä tarkkaa laituripaikkaa tai lautta-aikataulua. Laituri voi olla esimerkiksi Hakaniemi tai Kauppatori sen mukaan, miten lauttayhteys on mahdollista toteuttaa mahdollisimman järkevästi.

Kruunuvuorenrannassa asuu nyt noin 4 500 asukasta, mutta alueelle muuttaa vielä yli 10 000 asukasta. Moni Kruunuvuorenrannan ja Laajasalon asukas toivoo, että lauttayhteys vakiintuisi kulkumuotona jo ennen vuotta 2023. Toive lauttayhteyden jatkuvuudesta jo ennen vuotta 2023 on ollut esillä laajasti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja alkukesällä järjestetyssä asukasillassa.

Helsingin hammashoidossa muhii aikapommi

Helsingin hammashoidossa muhii aikapommi

Kirjoitin eilen Twitteriin, että olen odottanut yli kuukauden Helsingin hammashoidon takaisinsoittoa ajanvarausta varten.

Puhelinnumeroni on tallentunut kaupungin takaisinsoittojärjestelmään, eikä toivetta takaisinsoitosta voi uusia. Kyseessä on siis takaisinsoitto, jossa minulle etsitään vain oma aika hammastarkastukseen ja hoidon arviointiin. 

Saamieni vastauksien ja viestien perusteella en ole yksin. Kävi ilmi, että Helsingissä hammashoidon puhelujonossa tällä hetkellä 10 000 ihmistä.

10 000 ihmistä. Se on aivan valtava määrä.

Tilanne on aivan kestämätön. Ei ajanvaraukseen saa olla yli kuukauden jonotus. Se on kaiken lisäksi vastoin laki. Lain mukaan takaisinsoiton tulee tapahtua samana päivänä.

Helsingissä aiemmin hammashoidossa käyttöön otettu palvelusetelijärjestelmä ei auta, koska sitä ei saa ilman hoidontarpeen arviointia.

Helsingin hammashoidossa muhii valtava aikapommi, sillä suun ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ei tällä hetkellä toimi ollenkaan. Hoitoon pääsee vasta kun on liian myöhäistä. Nyt kipin kapin lisävaroja hammashoidon hoitovelan purkamiseen ja ajanvarauksen jonot inhimilliseksi.