Ehdolla Helsingin SDP:n piirihallitukseen

Ehdolla Helsingin SDP:n piirihallitukseen

Heippahei!

Oma puolueosastoni Nuorsosialidemokraatit NUS ry on esittänyt minua Helsingin SDP:n piirihallituksen jäseneksi ensi vuodeksi. Kiitos osastolle luottamuksesta!

Haluan olla mukana Helsingin piirin työskentelyssä vastaamassa strategiasta, viestinnän terävöittämisestä, puolueosastojen tukemisesta ja vaaleihin valmistautumisesta.

Kausi 2018–2019 on kriittinen eduskuntavaalien, maakuntavaalien ja eurovaalien kannalta. Tekemällä pohjat ja taustatyöt nyt hyvin voimme onnistua vuoden 2019 vaaleissa. Tämä vaatii strategista ja viestinnällistä silmää Helsingin SDP:n profiilin nostamiseksi ehdokkaiden ja osastojen kautta. Minulla on hyvä käsitys eri puolueosastojen tilanteesta Helsingissä.

Politiikassa on tapahtunut vuoden aikana kaksi suurta murrosta: 1. autenttisuuden merkitys kasvaa ja 2. kaupunkipolitiikka korostuu. Autenttisuus tarkoittaa sitä, että politiikan oman tien kulkijat saavat enemmän mediatilaa (vrt. Hjallis, Huhtasaari, Vapaavuori). Meidän täytyy SDP:nä luoda erilaisia mielenkiintoisia tarinoita ja polkuja vaikuttajillemme, jotta he kiinnostavat ennen vaaleja ja vaalien alla kansalaisia ja mediaa. Kaupunkipolitiikka nousee politiikan keskiöön seuraavan 10 vuoden aikana. Kaupunkipoliittinen työ tehdään suurten kaupunkien vedolla ja Helsingillä on iso vastuu siinä.

Mielestäni SDP:n tulee haastaa vihreitä ja kokoomusta entistä enemmän ja terävämmin kaupunkipolitiikassa. Asumisen hinta (uudet alueet, tukeminen), kuntapalvelut (vuoropäivähoito, vanhusten hoito, terveyspalvelut) ja syrjäytyminen (NEET-nuoret, radikalisoituminen, yksin jääminen, koulujen ongelmat) ovat keskeisiä teemoja oman kannatuksemme nostamisessa. Olen itse myös pyrkinyt nostamaan näitä esiin. Nämä ovat toki vain esimerkkejä ja muitakin teemoja löytyy. Kaiken kaikkiaan meidän täytyy löytää ehdokkaille ja puolueen toimijoille omanlaisia kiinnostavia teemoja ja profiileja.

Voisimme ottaa käyttöön piirissä mentorointiohjelman, jossa aiemmin ehdolla olleet ja jo menestyneet poliitikot sparraisivat nuoria ehdokkaita ja poliitikkoja. Samalla hiljainen tieto siirtyisi uudelle sukupolvelle.

Minuun saa luonnollisesti olla yhteydessä liittyen ehdokkuuteen 
niilo.toivonen@helsinki.fi
+358 50 491 5650


Comments are closed.