Katse eteenpäin – rakennuspalikoita SDP:n uudistustyöhön

Katse eteenpäin – rakennuspalikoita SDP:n uudistustyöhön

Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi totesi Demokraatin kolumnissaan fiksusti, että SDP tarvitsee uusia eväitä, raikasta uudistuspolitiikkaa ja annoksen rohkeutta, jotta menestymme tulevaisuudessa. Nopean toiminnan miehenä kirjoitin muutamia rakennuspalikoita SDP:n uudistustyöhön.

Kaupungistuminen on maailman megatrendi ja SDP:llä tulee olla oma visio ja korjauspalikat kaupungistumisen huonojen puolien korjaamiseksi

Suurissa kaupungeissa on myös suuria ongelmia, joihin meidän on kyettävä tarjoamaan turvaa ja tukea. Esimerkiksi kaupunkiköyhyys ja leipäjonot, vuoro-, silppu- ja osa-aikatyön normalisoituminen, itsensä työllistäjien ja mikroyrittäjien epäkohdat, kiskonta ja nollatuntisopimukset ja kasvava asumisen hinta ovat kysymyksiä, joihin varsinkin suurissa kaupungeissa tarvitaan sosialidemokraattisia ratkaisuja.

Pystyn mielessäni hahmottamaan vihreän ja kokoomuslaisen unelmakaupungin, mutta millainen on sosialidemokraattinen unelmakaupunki?

Pysytään jatkossakin faktapohjaisessa ja ratkaisukeskeisessä politiikassa ja luodaan hyvinvointivaltio 2.0

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö tärkeitä kysymyksiä voisi tiivistää ja ilmaista lyhyemmin. SDP:n tulee aina sanoessaan ”ei käy”, tuoda esiin oma ratkaisuvaihtoehtonsa. Eläkeläisköyhyys on iso ongelma, mutta indeksin palauttamisen sijaan parempia ratkaisuja ongelmaan löytyy eläkeläisten asumisen ja lääkkeiden hinnasta, verohelpotuksista ja takuueläkkeen korotuksista.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana talouspolitiikka on noussut politiikan keskiöön yli sosiaalipolitiikan. SDP:ltä puuttuu moderni 2020-luvun sosialidemokraattinen talouspoliittinen malli. Talousmalli, joka tarjoaa arvomaailmamme mukaisia pitkäaikaisia ratkaisuja modernin hyvinvointivaltion talouspoliittisiin kysymyksiin. Näitä kysymyksiä ovat esimerkiksi työajan tulevaisuus, pankki- ja finanssipolitiikka, väestönkasvu, investoinnit, yhteiskunnan tuet ja niin edelleen.

SDP:n tulee nostaa kansainvälisyys uudelleen arvojensa ja toimintansa keskiöön

Tämä tarkoittaa myönteistä ja proaktiivista EU-politiikkaa sekä visionääristä maalailua tulevaisuuden Euroopasta. Suomelta on kadonnut visio ja meidän on annettava oma näkemys Suomen asemoitumisesta eurooppalaiseen ja globaalin maailman toimintaympäristöön. SDP on perinteisesti ollut vahva osaaja ja tekijä kansainvälisesti, olemmehan Euroopan toiseksi suurin poliittinen ideologia.

Suuret 2020-luvun suuret kysymykset kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, muuttoliikkeen hallinta, veronkierto, digitalisaation muutokset ja terrorismi ovat maiden rajoja ylittäviä haasteita, joihin on parempi löytää ratkaisuja yhdessä, ei yksin. Kasvavassa epävarmuuden ajassa tulee tukeutua ja luottaa ystäviin ja kumppaneihin, ei laittaa puhelinta ja rajoja kiinni.

Seuraavan vuoden aikana käydään Euroopan kannalta merkittävimmät vaalit vuosikymmeniin. Ranskan presidentinvaalit ja Saksan parlamenttivaalit määrittävät koko Euroopan suuntaa useaksi vuodeksi eteenpäin.

Sukupolvenvaihdos on väistämätöntä, tarvitsemme uusia kasvoja

Parhaimmillaan toteutettuna saamme yhdistettyä vanhaa viisautta ja tuoretta näkökulmaa. SDP:n tulee nostaa nuoria osaajia luottamuspaikoille. Esimerkiksi Helsingin apulaispormestarina Eveliina Heinäluoma olisi rohkea ja eteenpäin katsova valinta. Tarvitsemme kipeästi uusia kasvoja, jotka vetoavat varsinkin nuoriin kaupunkilaisiin. Nuorilla politiikoilla on usein sama ongelma kuin nuorilla työnhakijoilla: työtä ei saa ilman työkokemusta ja työkokemusta ei saa ilman työtä. Itse näen, että kun vastuuta annetaan, niin vastuuta myös otetaan.

Henkilövalintojen lisäksi antaisin Demarinuorille ja Sosialidemokraattisille opiskelijoille mahdollisuuden kirjoittaa SDP:n periaateohjelman.

Nyt katse eteenpäin ja hanskat heilumaan. Uskon vahvasti, että järkevällä, faktoihin pohjautuvalla ja ajan kysymyksiin vastaavalla politiikalla olemme Suomen suurin puolue vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen.


Comments are closed.