Helsingin kaupungilta puuttuvat keinot ratkaista rakentamisen ja lähiluonnon väliset konfliktit

Helsingin kaupungilta puuttuvat keinot ratkaista rakentamisen ja lähiluonnon väliset konfliktit

Olen seurannut läheltä kolmea Helsingin kaupungin rakentamiseen ja lähiluontoon liittyvää konfliktia: Pirkkolan monitoimihallin rakentamista, Myllypuron jääurheilukeskuksen rakentamista ja nyt käynnissä olevaa Stansvikinkallion rakentamista. Vastakkain olevat osapuolet ovat Helsingin kaupunki rakennuttajana ja lähiluontoa puolustavat aktivistit sekä kansalaisjärjestöt. En usko, että kummallakaan osapuolella on tyytyväinen tai onnistunut olo yhteentörmäysten jälkeen.

Konfliktin osapuolet ovat siiloutuneet omiin poteroihinsa ja oikeassa olemisen tilaan. Kaupunki noudattaa ja toteuttaa päättäjien asunto- ja palvelurakentamiselle asettamia raameja kaupungin yhdessä sovittujen prosessien ja tavoitteiden mukaisesti.

Lähiluontoa suojelevat järjestöt ja yksityishenkilöt puolustavat lähiluontoa kaikin keinoin kansalaistottelemattomuutta pelkäämättä. Kasvavan kaupungin edellyttämä lähiluontoon rakentaminen tuntuu monesta kohtuuttomalta. Kumpikaan osapuoli ei kykene eikä halua joustaa suuntaan tai toiseen. Dialogi ja ratkaisukeskeisyys osapuolten välillä on olematonta. 

Jokainen hankkeista on johtanut julkiseen yhteenottoon, mikä heikentää luottamusta kaupunkiin rakennuttajana ja riitojen ratkaisijana. Samalla rapautuu luottamus demokraattiseen päätöksentekoon ja kaupunkilaisten kokemaan mahdollisuuteen vaikuttaa ympärillä tapahtuviin asioihin. Luottamusta eivät rakenna myöskään puihin kiipeilevät ja sosiaalisessa mediassa päättäjiä ja virkakuntaa haukkuvat ja maalittavat aktivistit, jotka vääristelevät rakennusprosessin kulkua.

Helsingin kaupungilta puuttuvat instrumentit ratkaista rakentamisen ja lähiluonnon välisiä ristiriitoja kunnioittavassa vuoropuhelussa. Sitkeitä konflikteja olisi varmasti mahdollista käsitellä tavalla tai toisella ennen kuin tilanne on täysin lukossa. Rakentamisen ja lähiluonnon välisiä ristiriitoja on todennäköisesti edessä myös tulevina vuosina – olisiko kaupungilla mahdollisuus etsiä keinoja ennaltaehkäistä tulevia konflikteja?

Niilo Toivonen
Kruunuvuorenranta

Julkaistu Helsingin Sanomissa 1.11.2023


Comments are closed.