Kruunuvuorenrannan ajankohtaisia asioita

Kruunuvuorenrannan ajankohtaisia asioita

 • Alueella järjestetään marraskuussa asukastilaisuus yhteistyössä kaupungin kanssa. Paikkana toimii Kruunuparkki 5 yhteiskäyttötila. Tilaisuudessa keskustellaan jatkuvasti muuttuvasta liikenteestä ja liikkumisesta Kruunuvuorenrannassa.
 • Liikenneturvallisuus Saaristolaivastonkadulla. Tällä hetkellä ajonopeudet ovat jotain muuta kuin 30 km/h ja liikenneturvallisuus puutteellista, esimerkiksi bussipysäkeille ei ole suojatietä. Syyskuussa on saatu nopeusrajoitusmaalaus ja nopeusnäytöt Saaristolaisvastonkadulle. Lisäksi asukkaiden toiveena on, että Saaristolaivastonkadulle istutettaisiin puita mahdollisimman pian.
 • Toivoimme, että kaupunki selvittää HSL:n kanssa voisiko bussilinjan 87 päätepysäkki siirtää järkevämpään paikkaan esimerkiksi lähemmäksi lauttalaituria.
 • Rakentamisen tilanteesta käytiin pitkä keskustelu. Vuonna 2023 on valmistunut 199 asuntoa ja As Oy Kultaveneen valmistuttua määrä kasvaa 260 asuntoon. Laskennallisesti tämä tarkoittaa n. 450 uutta asukasta. Vuoden 2023 lopussa Kruunuvuorenrannassa on yhteensä 3 385 asuntoa, joka tarkoittaa n. 5 900 asukasta. Rakentamisen akuutin kriisin myötä uusia hankkeita ei ole käynnistynyt Mainingin ja Kajon jälkeen. Asuntojen myynti ei vedä, joten vapaarahoitteiset omistusasuntohankkeet eivät lähde liikkeelle.
 • Kaupunki rakentaa edelleen alueelle infrastruktuuria eli teitä ym. ja palveluita kuten peruskoulua suunnitellusti. Kannustimme kaupunkia vastasykliseen rakentamiseen: jos kaupunki hoitaisi nyt etupeltoon omia rakennushankkeitaan, se voisi pienentää rekkarallia alueella kun rakennushankkeet jaksottuisivat fiksummin.
 • Kruunuvuorenrannan ranta-alueen suunnittelu alkaa piakkoin ja rakentaminen alkaa arviolta vuonna 2025. Haakoninlahden puiston pohjoisreunan kunnostus harkinnassa (parakkien siirto puistosta ja tasoitus ennen varsinaista rakentamista), koska väliaika näyttää muodostuvan kovin pitkäksi, 2030-luvun vaihteeseen). Asukkaiden toiveena on, että jatkossa puistoalueelle ei tulisi uusia työmaakoppeja. Kun nykyiset kopit poistuvat, niin puistoalue tulisi tasata väliaikaisesti niin, että se sopisi esimerkiksi lasten pallopeleihin ja muuhun harrastustoimintaan.
 • Kruunuvuorenlammen alueen reitistön rakentamisaikataulu. Alueelle on jo rakennettu pitkospuita. Polkuverkoston parannustoimet ovat alkaneet. Syksyn aikana rakennetaan kahdet portaat. Kaitalahden puoleisen alueen toimenpiteet menevät vuoden 2024 puolelle.
 • Uimarannan suunnitelmat ovat valmiit. Rakentaminen on mahdollista aloittaa 2024, mikäli kaupungin talousarvioon saadaan tarvittava rahoitus.
 • Pojamankadun viimeistely (liikenteen katkaisu) ja Saaristofregatin puiston valmistuminen: Saaristofregatinpuisto on muuten valmis, mutta reuna-alue Pojamankadun varrelta tekemättä. Työn alkaminen on odottanut talojen valmistumista. Talot ovat nyt valmiit, joten puiston reuna voitaneen viimeistellä vuoden 2024 aikana. Pojamankatu ja Turumankatu viimeistellään kokonaisuudessaan, kun niitä reunustava talot on rakennettu. Turumankadun varren talot valmistuvat aiemmin, joten se on mahdollista viimeistellä aikaisemmin. Pojamankatu on mahdollista viimeistellä jo nyt osittain.
 • Stansvikin ravintolan osalta ehdotimme, että Kartanoalueen rakennukset (etenkin ravintola) olisi hyvä vuokrata lyhytaikaisesti kohtuuhintaan. Vuokraukset voisi kilpailuttaa, jolloin kaupungin ei tarvitsisi pyytää liian korkeaa vuokraa. Lisäksi kaupungin markkinoimat lukuisat liiketilat ovat edelleen tyhjillään ja sen myötä palveluiden määrä alueella on rajallinen. Tähän voisi rakentaa erilaisia houkuttimia ja kannustimia tulla alueelle yrittämään ja tarjoamaan palveluita. Myös öljysäiliön hyödyntäminen on rajallista johtuen hinnasta.
 • Ehdotimme kaupunkipyöräaseman siirtoa lauttasataman viereen ja mahdollista saada Kruunuvuorenrannan lauttalaiturin/kaupan yhteyteen polkupyöränpumppausasema.
 • Lautan matkustajamäärät ovat olleet erinomaisella tasolla (30 000 käyttäjää/kk). Liikennöinti jatkuu talvella eri aluksilla. Lokakuussa aloitti Ms. Emma, jonka jälkeen käyttöön tulee Ms Tor. Kruunuvuorenrantaan on tulossa lähiaikoina tukevampi laituri ja Meritullintorille rakennetaan kokonaan uusi laituri. Meritullintorin uusi laituri saadaan urakka-aikataulun mukaan paikoilleen arvioilta joulukuun alussa. Lautan kantakaupunginpään pysäkki saattaa marraskuussa väliaikaisesti siirtyä Halkolaiturille, kunnes uusi laituri saadaan paikoilleen.
 • Lautan liikennöinti tulee jatkumaan vähintään talviliikenteen loppuun 2024, mutta lautan jatkolle on olemassa poliittinen tahtotila. Asia varmistuu lopullisesti, kun Helsingin kaupungin talousarvio 2024 julkaistaan. Edistän itse kaikin mahdollisin keinoin lautan jatkoa ja lisäresursseja: varhaiselle aamulle ja myöhäiselle illalle tulisi saada muutama vuoro lisää. Lisäksi ruuhka-aikoihin pitäisi saada toinen alus tihentämään vuoroväliä.

Lisätietoja: Niilo Toivonen p. 050 491 5650


Comments are closed.