Koulukiusaamista estetään ennaltaehkäisevillä toimilla – ei muuttamalla lakeja.

Koulukiusaamista estetään ennaltaehkäisevillä toimilla – ei muuttamalla lakeja.

Minulla on henkilökohtainen kokemus kiusatuksi tulemisesta. Olen lapsena seissyt myös kiusaajien ringissä. Nuorisotyössä olen toiminut aikuisena riitojen selvittäjänä ja kiusaamiseen puuttujana. Oma veikkaukseni on, että kaikilla meillä on jonkinlainen kokemus tai muisto kiusaamistilanteesta. Kiusaaminen on arka aihe, se jättää aina jäljen.

Olemme havahtuneet vasta surullisten kouluampumisten jälkeen koulukiusaamisen ja syrjinnän arkipäiväisyyteen ja vakavuuteen. Nykyään on itsestään selvää, että kiusaamiseen pitää puuttua. Kiusaaminen johtaa usein psyykkisiin ongelmiin kuten masennukseen. Onneksi sitä voi estää ja kitkeä pois.

Millä tavalla kaupunginvaltuusto voi muka auttaa kiusaamisen estämisessä?

Paras tapa estää kiusaamista on ennaltaehkäisevä työ. Tämänhetkinen laki edellyttää kouluilta suunnitelmaa kiusaamisen ehkäisemiseksi ja antaa hyvät mahdollisuudet puuttumiseen. Tämän vuoksi uusia lakeja ei tarvita, vaan enemmän eväitä ja sitoutumista kiusaamisen vastaiseen työhön.

Kaupunginvaltuusto voi ennaltaehkäistä koulukiusaamista esimerkiksi päiväkotien ja koulujen ryhmäkokojen kautta. Suurissa ryhmissä on luonnollisesti enemmän ongelmia ja vähemmän huomiota lapsille. Yli 30 hengen ryhmät ovat aivan liian suuria niin lapsille kuin henkilökunnalle. Opettajien kuormittavan ja kiireisen työn takia välituntivalvonta voi helposti pettää. Stressaantunut opettaja ei ole kenenkään etu.

Opettajien jatkuvalle omalle oppimiselle on annettava tilaa. Elämme aivan erilaisessa maailmassa kuin 1990-luvulla valmistuneet kasvattajat. Yhteiskunta, koululaiset ja nuoret ovat hyvin erilaisia ja teknologinen kehitys on muuttanut kiusaamisen muotoja. Tarvitaan uudelleenkoulutusta, joka antaa opettajille uudenlaisia eväitä puuttua kiusaamiseen. Osaava henkilöstö on kunnan tärkeä voimavara.

Kuntavaalit ovat ennen kaikkea koulutusvaalit, sillä sote-uudistuksen jälkeen kaupunginvaltuuston tehtävistä yli puolet liittyy varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Helsingin lapset ja nuoret ansaitsevat turvalliset ja viihtyisät päiväkodit ja koulut. Investointi lapsiin ja nuoriin on paras investointi hyvinvointiin ja tulevaisuuteen!


Comments are closed.