Laadukas ja maksuton varhaiskasvatus takaa lasten tasa-arvon!

Laadukas ja maksuton varhaiskasvatus takaa lasten tasa-arvon!

Laadukas ja maksuton varhaiskasvatus takaa lasten tasa-arvon!

Tässä kirjoituksessa eväitä lasten eriarvoistumisen vähentämiseksi.

Yksinäistyminen ja syrjäytyminen alkavat usein jo lapsena. Kaupungilla on mahdollisuuksia puuttua lasten eriarvoistumiseen satsaamalla varhaiskasvatukseen. Nobeltutkija James Hickmanin tutkimusten mukaan dollari varhaiskasvatukseen tuottaa jopa 13 dollaria takaisin. Tätä parempaa investointia on vaikeampi löytää!

Laadukas varhaiskasvatus on lasten, vanhempien ja koko yhteiskunnan etu. Ohjatussa hoidossa lapset oppivat kieltä, sosiaalisia taitoja ja suomalaista kulttuuria. Lapset saavat päivähoidossa ammattilaisten ohjaamana tukea ja huomiota.

Tutkimusten mukaan aikaisemmin päivähoidon aloittaneet pärjäävät paremmin peruskoulussa ja toisella asteella sekä jatkavat useimmin korkeakouluun. Riippumatta siitä, millaisesta perheestä lapsi tulee, ohjatussa päivähoidossa oleminen lisää lapsen mahdollisuuksia kouluttautua. Suomalaiset lapset osallistuvat huolestuttavan vähän ohjattuun päivähoitoon. Lasten osallistumista ja kannustamista päivähoitoon tulee lisätä, ei rajata.

Yleensä lasta kotona hoitavalla äidillä, isällä tai muulla huoltajalla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa, johon palata kotihoidontukikauden jälkeen. Ongelmallista tästä tekee se, että usein juuri ne lapset, jotka kaikista eniten tarvitsisivat päivähoitoa ja sen hyviä puolia eivät sitä saa. Esimerkiksi maahanmuuttajaperheissä lapset eivät opi suomen kieltä, koska kotona puhutaan usein toista kieltä. Laadukkaalla päivähoidolla on ratkaiseva merkitys kielen oppimiselle, kotoutumiselle ja myöhemmälle koulumenestykselle. Tämän lisäksi kotona oleva huoltajalla ei ole riittävästi aikaa kouluttautua tai etsiä työtä.

Vuoro- ja silpputyön lisääntyessä kaupungin täytyy tarjota entistä enemmän lastenhoitoa ilta- ja yöaikaan. Helsingissä on kuusi ympärivuorokautista vuoropäiväkotia, jotka ovat aivan täynnä. Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen ja 24/7 –yhteiskunta pakottavat meidät myöntämään, että yhteiskunnan perinteiset aikataulurakenteet muuttuvat nyt vauhdilla.

-> Ryhmäkokoja ei saa suurentaa, vaan päinvastoin pienentää. Suuri ryhmäkoko vaikuttaa kielteisesti oppimiseen.

-> Lasten oikeudesta täysipäiväiseen varhaiskasvatukseen tulee pitää kiinni.

-> Varhaiskasvatuksen tulee olla maksutonta aivan kuten peruskoulunkin.

-> Lasten vuoropäivähoidon kasvuun on varauduttava ja tukipalveluita laajennettava erityisryhmissä.

-> Tukipalveluihin, viriketoimintaan ja ohjaajien lisäkouluttautumisen on satsattava.

 


Comments are closed.