Lauttaliikenne Kruunuvuorenrannasta toimintaan jo keväällä 2022!

Lauttaliikenne Kruunuvuorenrannasta toimintaan jo keväällä 2022!

Olen tehnyt kuntalaisaloitteen Kruunuvuorenrannan lauttaliikenteen toteuttamisesta jo keväästä 2022 alkaen. Tätä kirjoittaessa jo yli 400 kaupunkilaista on käynyt allekirjoittamassa aloitteen! Käy sinäkin! 🙂

Kirjoitin asiasta myös mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin, joka julkaistiin sunnuntaina 3.10.

Mielestäni Helsingin kaupungin tulee kilpailuttaa syksyllä 2021 yksityinen lauttaliikenteen toteuttaja Kruunuvuorenrannasta kaupunkiin niin, että lauttaliikenne on toiminnassa jo keväästä 2022 alkaen.

Kaupunki on tiedostanut Kruunuvuorenrannan ja keskustan välisen lauttayhteyden tarpeen, mutta aloittamassa HSL-vetoista liikennöintiä vasta aikaisintaan kesällä 2023. Lauttaliikennettä tarvitaan kuitenkin jo aiemmin. Säännöllisesti kulkeva lautta parantaa huomattavasti Kruunuvuorenrantaan rakentuvan asuinalueen asukkaiden liikenneyhteyksiä.

Merellisen Helsingin kehittäminen ja laajentaminen esimerkiksi uusilla yhteyksillä on yksi Helsingin kaupungin keskeisistä prioriteeteistä. Lauttayhteys keventää Kruunuvuorenrannan ja koko Laajasalon ylikuormittunutta bussi- ja metroyhteyttä. Parhaillaan käynnissä oleva Laajasalontien remontti hidastaa entisestään alueen asukkaiden kulkemista kaupunkiin.

Kaupungin pääperiaatteena vesijoukkoliikenteen järjestämisessä on ollut, että vesiliikenteen palvelujen tulee muodostua markkinaehtoisesti. Markkinaehtoinen liikenne toimii pelkillä asiakastuloilla ilman kaupungin maksamaa julkista tukea.

Kaupungin valmistelu ja jo todettu tahtotila vuonna 2023 alkavasta lauttayhteydestä ja sen tarpeesta antaa mahdollisuuden poiketa edellä mainitusta periaatteesta. Tuettua liikennettä on linjalle tulossa joka tapauksessa eli kyse on yhteyden aloituksen aikaistamista toisella palveluntarjoajalla.

Kesän 2021 kokemukset Kruunuvuorenrannan ja kaupungin välisestä lauttaliikenteestä olivat positiivisia. JT-line, MS/Julia ja MS/Lotta mahdollistivat päivittäin lauttayhteydet keskustaan, mutta yhteydet päättyvät elokuussa. Lauttayhteyden mahdollistaminen jo keväällä 2022 tukee kesällä 2023 alkavaa HSL-lauttaliikennettä.

Lauttaliikenteen tulee olla subventoitua niin ettei lauttayhteyden käyttäminen ole matkustajille liian kallis. Vertailukohtana on syytä pitää HSL:n hintoja. Paras tapa toteuttaa yhteys on HSL-matkakortti tai muu tuettu järjestelmä.

Tulevan lauttayhteyden tulee mahdollistaa päivittäinen työ- ja vapaa-ajan liikenne Kruunuvuorenrannan ja kaupungin välillä. Vuoroja tulisi olla aamusta iltaan asti esimerkiksi kahden tunnin välein. Lauttayhteys mahdollistaa nopean kulun kaupunkiin sekä vastavuoroisesti tuo Kruunuvuorenrannan luonnon ja palvelut muille helsinkiläisille helposti saavutettavaksi.

Tekemäni kuntalaisaloite ei määritä tarkkaa laituripaikkaa tai lautta-aikataulua. Laituri voi olla esimerkiksi Hakaniemi tai Kauppatori sen mukaan, miten lauttayhteys on mahdollista toteuttaa mahdollisimman järkevästi.

Kruunuvuorenrannassa asuu nyt noin 4 500 asukasta, mutta alueelle muuttaa vielä yli 10 000 asukasta. Moni Kruunuvuorenrannan ja Laajasalon asukas toivoo, että lauttayhteys vakiintuisi kulkumuotona jo ennen vuotta 2023. Toive lauttayhteyden jatkuvuudesta jo ennen vuotta 2023 on ollut esillä laajasti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja alkukesällä järjestetyssä asukasillassa.


Comments are closed.