Uimahalli Kruunuvuorenrantaan

Uimahalli Kruunuvuorenrantaan

Kirjoitin Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksen uimahallin rakentamisesta Kruunuvuorenrantaan. Olen saanut useita positiivisia yhteydenottoja ehdotuksestani mielipidekirjoituksen julkaisun jälkeen. Jos ei ehdota ja esitä rohkeasti, asioita ei myöskään tapahdu.

Laajasalon alueella on toivottu jo pitkään omaa julkista uimahallia. Alueen asukasmäärän kasvaessa myös palvelutarpeet kasvavat. Alueella asuu paljon lapsiperheitä, ikäihmisiä ja kuntoilevaa väkeä, joille uimahalli on todella tärkeä lähipalvelu. Pelkästään Kruunuvuorenrannan alueella tulee asumaan vuoteen 2030 mennessä 13 500 asukasta. Kruunusiltojen myötä alue on helposti saavutettavissa myös kantakaupungin suunnasta.

Kruunuvuorenrannan merellisen sijainnin takia alue olisi idyllinen kohde uudelle uimahallille. Alue antaa hyvät puitteet rakentaa moderni uimahalli, jossa myös uinti merivedessä on mahdollista.

Mikäli sopivaa tonttia ei löytyisi Kruunuvuorenrannan alueelta, voidaan uimahalli suunnitella ja rakentaa myös esimerkiksi Laajasalon urheilupuiston yhteyteen. Toinen vaihtoehto on liittää uima-altaat alueelle suunniteltujen rantasaunojen yhteyteen. Tällöin kyse olisi hieman Allas Sea Poolin kaltaisesta vaihtoehdosta.

Keskeistä tällä hetkellä se, että uimahalli-idealle löytyy kannattajia ja sitä viedään eteenpäin kaupungille alueen asukkaiden toiveena. Olen huomannut, että Kruunuvuorenrannan asukkailla ei ole vielä selkeää kokonaisvisiota alueen tarpeista ja toimintamallia siitä, miten erilaisia kehitysideoita ja toiveita tulisi tehdä ja viedä eteenpäin kaupungille.

Uimahalli-idean eteenpäin vieminen voisi olla Kruunuvuorenrannan alueen asukkaita yhdistävä ankkuritavoite ja näyttää esimerkkinä, että asukkaiden toiveilla ja visioilla on merkitystä myös aluetta suunniteltaessa ja rakentaessa.


Comments are closed.