Lauttayhteydestä myönteinen päätös!

Lauttayhteydestä myönteinen päätös!

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli tällä viikolla Kruunuvuorenrannan lauttayhteyttä. Kaupunginhallituksen päätöksen myötä Kruunuvuorenrannasta alkaa ensi vuonna (2023) HSL-vetoinen lauttayhteys kaupunkiin. Lauttayhteys toimii ainakin Kruunusiltojen valmistumiseen asti. Huraa!

Lauttayhteyden alkaminen ensi vuonna HSL:n lipulla on erittäin positiivinen uutinen koko Laajasalon alueen asukkaille.

Lauttayhteys parantaa Kruunuvuorenrannan ja koko Laajasalon alueen kulkuyhteyksiä huomattavasti ja keventää bussiyhteyden kuormitusta. Tänä ja viime vuonna toimineet lauttayhteydet eivät ole olleet julkisen liikenteen piirissä, joten nyt tehty päätös mahdollistaa lauttayhteyden käytön entistä suuremmalle määrälle asukkaita.

Kruunuvuorenrannan alueelle muuttaa joka kuukausi valtavasti uusia asukkaita ja jo nyt aamuisin bussilinjat ovat varsin tukossa. Laajasalontien remontti hidasta jokapäiväistä kulkemista entisestään ja metroyhteys on ollut pelkästään viimeisen vuoden aikana useamman kerran poikki. Nyt alueelta aukeaa toinen julkisen liikenteen reitti Kruunuvuorenrannasta keskustaan ja siitä eteenpäin.

Päätös lauttayhteyden alkamisesta kaupunginhallituksessa oli lähes yksimielinen, vain yksi perussuomalainen äänesti asiaa vastaan. Lauttayhteydellä on siis merkittävä poliittinen tuki taustalla. Olen iloinen, että kaupunginhallituksesta löytyi viisautta lähteä toteuttamaan tätä vaihtoehtoista toteuttamisesta sähkölauttahankkeen kaatumisen jälkeen. Olin itse yhteydessä asiasta useampaan poliitikkoon ja myös mediaan.

Kaupunginhallituksen päätös:
”Käynnistetään ympärivuotinen HSL-lipuilla toimiva lauttaliikenne Kruunuvuorenrantaan vuonna 2023. Kysyntää ja tarvetta arvioidaan liikennöinnin aikana ja liikennöintiä jatketaan enintään Kruunusiltojen valmistumiseen asti. Selvitetään mahdollisuus hyödyntää Suomenlinnan liikenteessä käytettävää kalustoa jääkauden liikenteessä ja suositaan päästötöntä kalustoa sulan kauden aikana.”

Lauttayhteyden tarkempi suunnittelu alkaa ymmärtääkseni heti kesälomien jälkeen. Nyt tehty päätös oli strateginen eli päätös ei määritä esimerkiksi lähtöaikoja, lauttamallia, laituri-infraa tai muita lauttayhteyden yksityiskohtia. Näiden suunnittelussa ja rakentamisessa on tärkeää tuoda esiin alueen asukkaiden näkökulmia ja toiveita.

Nyt kun on saatu lauttayhteyden alkamisesta positiivinen periaatepäätös niin eiköhän hoideta asia loppuun asti kunnolla!


Comments are closed.