Suuri askel tasa-arvolle, Suomelle ja kirkolle!

Suuri askel tasa-arvolle, Suomelle ja kirkolle!

Suuri päivä tasa-arvolle, Suomelle ja kirkolle! Rakkaus ja tasa-arvo kuuluvat kaikille!

Tästä päivästä alkaen Suomen avioliittolaki on tasa-arvoinen. Homot ja lesbot voivat mennä naimisiin maistraatissa ja useissa kirkoissa. Tahdon2013-kampanjan ja kansalaisaloitteen tavoitteet ovat toteutuneet.

Tämä on erityisen iloinen päivä kaikille heille, jotka ovat kokeneet surua, erilaisuutta ja kuulumattomuutta syrjivien rakenteidemme ja arvostelun vuoksi. Iloitsen kaikkien niiden puolesta, jotka saavat tänään oikeuden mennä naimisiin ja rakastaa avioliitossa. Avioliittonne ovat aivan yhtä aitoja kuin kenen tahansa muun.

Oma arvaukseni on, että muutoksen myötä varsinkin nuorten masennus, ahdistus ja suru vähenevät, eli kansalaisten hyvinvointi kasvaa. Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? -tutkimuksen (2013) mukaan 70 prosenttia homo-, lesbo-, bi- ja transnuorista kertoi kokeneensa kiusaamista ja häirintää. Myös kokemukset väkivallasta olivat huomattavasti tavallisempia kuin suomalaisnuorilla yleensä.

Yhdysvalloissa on tutkittu, että samaa sukupuolta olevien avioliittojen hyväksyminen vähentää nuorten itsemurhien määrää. Uskon, että näin käy myös Suomessa.

Tasa-arvon edistäminen parantaa hyvinvointia. Hyvä Suomi!

***

Kirkolla on edessään ns. ”big talk”. Miten tästä eteenpäin? Ainakin viestinnässä on petraamista. Aiemmin mainitun tutkimuksen mukaan harvempi kuin yksi sadasta piti asenteita uskonnollisessa yhteisössä positiivisina hlbtiq-ihmisiä kohtaan. Lähes puolet sukupuolivähemmistöistä uskoi, että uskonnollisessa yhteisössä asenteet hlbtiq-ihmisiä kohtaan olivat negatiivisia. Yhtä suuri osa heterovastaajista piti uskonnollisten yhteisöjen asenteita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan negatiivisina.

Viime vuosina sekä kirkon työntekijöiden, että seurakuntien luottamushenkilöiden mielipiteet siitä, tulisiko kirkon vihkiä myös samaa sukupuolta olevat avioliittoon, ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Myös näkemykset siitä, tulisiko samaa sukupuolta olevien avioliitoilla olla mahdollisuus saada kirkollinen siunaus, ovat muuttuneet 2010-luvulla myönteisemmiksi. Muutos on keskimäärin kolme prosenttiyksikköä vuodessa, mutta muutoksesta ei puhuta missään.

Nyt kirkko ja kirkolliskokous hihat heilumaan! Ei jätetä samaa sukupuolta olevia pareja kirkon ulkopuolelle vaan hyväksytään heidät ja heidän avioliittonsa samalla tavalla kuin heteroavioliitot! Kirkon ydinsanoma on ”uskossa, toivossa ja rakkaudessa, joista suurin on rakkaus”. Kaikilla ihmisillä on yhdenvertainen oikeus rakkauteen, ja kirkon tulee puolustaa tätä oikeutta kaikin mahdollisin keinoin.

 

Muutos avioliitto

 


Comments are closed.